[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Free Menu Designs - e-lusion.com
 

 

 

 

 

 

 

 


โบราณสถานตุมปัง คือ โบราณสถานเก่าแก่ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักศิลปากรที่14 นครศรีธรรมราช เป็นผู้ดูแล
 

 
โบราณสถานตุมปัง 

โบราณสถานตุมปัง (ร้าง) เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในเขต อ. ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช นั้น ได้พบแหล่งโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียแพร่กระจายอยู่เป็นจำนวนมาก ร่องรอยที่เหลือให้เห็นอย่างเด่นชัด คือ ศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ ทั้ง ไศวนิกาย และ ไวษณพนิกาย จากการสำรวจแหล่งโบราณคดี วัดตุมปังร้างโดยกรมศิลปากร ในปี พ.ศ. 2536 พบชิ้นส่วนท่อนล่างของรูปเคารพสลักจากหินซึ่งสันนิษฐานว่า เป็น เทวรูป องค์พระนารายณ์
            จากการขุดค้น และการขุดแต่งโบราณสถานตุมปังนี้ มิได้คาดหวังว่าแหล่งโบราณสถานนี้จะสามารถศึกษาย้อนหลังไปได้ไกลถึงยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ของนครศรีธรรมราช เพราะจากการสำรวจแสดงให้เห็นลักษณะรูปแบบที่เป็นรุ่นหลังลงมาแล้ว  แต่สิ่งที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ การจัดลำดับช่วงเวลาของชุมชน เจ้าของโบราณสถานไว้ในช่วงใดช่วงหนึ่งตั้งแต่ยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งนี่ถือเป็นการเริ่มต้น เรียงลำดับตารางเวลาของประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช นั่นเอง
 
            โบราณสถานตุมปัง (ร้าง) อยู่ในเขต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ. ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช สามารถเดินทางจากตัว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปตามถนนหลวงหมายเลข 401 มายังอำเภอท่าศาลา ก่อนถึงตัวอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าไปในมหาวิทยาลัย มุ่งหน้าไปสู่ถนนวลัยตุมปัง ซึ่งเป็นถนนเส้นเดียวกับที่ตั้งโรงผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัย แหล่งโบราณคดี ตั้งอยู่บริเวณสุดถนนก่อนจะออกสู่แหล่งชุมชน

                                                                          ด้วยความนับถือ
                                                                    รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บ


เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ลิขสิทธิ์โดย : อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์. ( 075 ) 672508 - 10
ออกแบบโดย : นายลิกอร์
ผู้ดูแลระบบ